កាបូប​ស្ពាយ​តម្លៃ​មិន​ធម្មតា​ គ្រាន់​តែ​ Idol​ ស្ពាយ​ភ្លាម​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រីៗ​ស្ពាយ​តាម​ព្រាត​ កាបូប​ស្ពាយ​តម្លៃ​មិន​ធម្មតា​ គ្រាន់​តែ​ Idol​ ស្ពាយ​ភ្លាម​អ្នក​គាំ​ទ្...
  • 2018-02-14 04:56:39

ស្រី​ៗ​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​គ្នា​ទៅ​ហើយ​ ស្រលាញ់​និង​ចូល​ចិត្ត​ដូរ​ម៉ូដ​កាបូប។​ មិន​ខុស​គ្នា​ទេ​ Idol​ស្រី​ៗ​កូរ៉េ​ ដូចជា​ Taeyeo, Sunmi, Min Hyo Rin, Gong Seung Yeon ​ និង​ Lizzy​ទេ​ គឺ​ពួក​នាង​ចូល​ចិត្ត​ស្ពាយ​កាប៉ូប​ម៉ូដ​ប្លែក​ៗ​ស្អាត​ៗ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រី​ៗ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ទប់​ចិត្ត​មិន​បាន​ដូច​គ្នា​ ហើយ​នាំ​គ្នា​ទិញ​ស្ពាយ​តាម។​ ចង់​ដឹង​ថា​កាបូប​ទាំង​នោះ​មាន​ម៉ូដ​យ៉ាង​មេច​ខ្លះ​តោះ​ទៅ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា៖​