ឪពុកម្តាយ ៣ ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យកូនមិនអាចក្លាយជាមនុស្សធំបាន

  • 2024-05-09 02:10:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ទម្លាប់ និងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កុមារទាំងអស់ពិតជាត្រូវបានរៀនតាំងពីវ័យក្មេង។ ឪពុកម្តាយមួយចំនួនមិនសូវអើពើនឹងកូនរបស់ខ្លួន ពេលខ្លះទុកកូនចោល មិនសូវគិតគូរមើលថែរ ជាពិសេសមិនសូវគិតពីអារម្មណ៏កូននោះឡើយ។ ដូចនេះបើឪពុកម្តាយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូន នោះនិងអាចធ្វើឲ្យកូនមិនអាចក្លាយជាមនុស្សធំបាន បើឪពុកម្តាយមាន៣ចំណុចនេះ ៖

១ ឪពុកម្តាយមើលងាយកូនពេក

គ្រួសារខ្លះ និងឪពុកម្តាយប្រព្រឹត្តចំពោះកូនដោយអយុត្តិធម៌។ កុមារដែលមិនត្រូវបានគេស្រឡាញ់ដោយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេនឹងបាត់បង់ជំនឿនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយអយុត្តិធម៌តាំងពីវ័យក្មេងហើយនឹងវិវត្តទៅជាភាពធន់នឹងផ្លូវចិត្តចំពោះឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ ខណៈពេលដែលអ្នកនៅតែអាចធ្វើបាន ចូរផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ និងយុត្តិធម៌ដល់កូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ សូមកុំមើលងាយកូនរបស់អ្នក ប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយ។

២ ឪពុកម្តាយមិនអើពើនិងកូន

ឪពុកម្តាយជាច្រើនមិនអើពើនឹងកូនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេមានអាកប្បកិរិយាខុសឆ្គងដោយតែងតែផ្តល់ការព្យាបាលពិសេសដល់ពួកគេ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្ដីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនដោយមិនអើពើក៏ធ្វើឲ្យកូនមិនមានអារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះពួកគាត់វិញដែរ។

៣ ឪពុកម្តាយមិនធ្វើជាគំរូដល់កូន

ឪពុកម្តាយគឺជាគ្រូដំបូងរបស់កុមារ ហើយបរិយាកាសល្អក្នុងផ្ទះ និងបរិយាកាសគ្រួសារគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សុខភាពរបស់កុមារ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើឪពុកម្តាយមានទម្លាប់អាក្រក់ ឬមិនមែនជាមនុស្សកតញ្ញូខ្លួនឯង វាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់កូនៗរបស់ពួកគេក្នុងការក្លាយជាមនុស្សកតញ្ញូ។

ប្រភព៖ phunutoday

អត្ថបទ៖ Tep Sovannmoly

អត្ថបទពេញនិយម