មិនចង់ឲ្យបន្ទប់ស្មុញស្មាញ ព្រោះតែឥវ៉ាន់រញ៉េរញ៉ៃច្រើនពេក ស្រីៗអាចរៀបចំតាមរបៀបទាំងនេះបាន

  • 2020-05-29 05:40:00
  • ចំនួនមតិ 1 | ចំនួនចែករំលែក 87

របស់របស់ជាច្រើន ដែលអ្នក​បានទិញចូលមកក្នុងផ្ទះ ចាប់ផ្តើមគរលើ​គ្នា ពី​មួយ​ថ្ងៃទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។ ទាំងឥវ៉ាន់​ដែល​​ប្រើ​ជា​ប្រចាំ និង​មិន​សូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ក៏​ដោយ ហ៊ាន​តែ​មិន​រៀនចំទុកដាក់ត្រឹមត្រូវ បន្ទប់​របស់អ្នកនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងគួរឲ្យធុញស្មុគស្មាញ រកអ្វីមិនឃើញឡើយ។ ដើម្បីជៀសវាងភាពរញ៉េរញ៉ៃ អ្នកគួរឆ្លៀតរៀបចំទុកដាក់រៀបរយតាម​របៀបខាង​ក្រោម​។

#១

#២

#៣

#៤

#៥

#៦

#៧

#៨

#៩

#១០

#១១

#១២

#១៣

#១៤

#១៥

#១៦

#១៧

រូបភាព៖ Pinterest

ចុចអានបន្ត៖ មកដឹងពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមុខកើតមុន ៥ ប្រភេទខុសៗគ្នា

អត្ថបទ៖ ដេត ឈុនអ៉ី