ឈ្មោះ​ផ្កា​ខ្មែរ​ដែល​ពីរោះ​ៗ ហើយ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ស្គាល់ច្រើន​ប៉ុន្មាន​ទេ

  • 2018-10-10 00:30:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 11

ចន្លោះមិនឃើញ

​ផ្កា​​​ដ៏​ស្រស់​​បំព្រង​​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ បាន​​ដុះ​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ តែ​អ្នក​ខ្លះ​​ប្រហែល​ជា​​ស្គាល់​មិន​ទាន់​អស់​នៅ​ឡើយ​ទេ​ ឬ​ធ្លាប់​តែ​​ឃើញ ប៉ុន្តែ​មិន​ស្គាល់​ឈ្មោះ។ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា កញ្ញា ចង់​បង្ហាញ​ពី​សម្រស់ ​និង​ឈ្មោះ​ផ្កា​​ទាំង​​នោះ​ ​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា បាន​ឃើញ​និង​ស្គាល់។​​

១.ផ្កាចេកទុំ ឬផ្កា​ដោះ​ក្របី

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

២. ផ្កា​អង្គាបុស្ប

៣. ផ្កាម្ជុលពេជ្រ

៤. ផ្កាបាយ​ដំណើប

៥. ផ្កាកណ្តឹង

៦. ផ្កាមាលតី

៧. ផ្កាកប្បាស

៨. ផ្ការំដួល

៩. ផ្កាម្រុម

១០. ផ្កា​អារក្ស ផ្កា​ស្នេហ៍

១១. ផ្កាដកខឹមក្រហម ឬផ្កា​ម្ជុល

១២. ផ្កាត្របែកព្រៃ

១៣. ផ្កាចន្ធូ

១៤. ផ្កាកំពីងពួយ ឬ​ផ្កា​តាំង​យូ

១៥. ផ្កាណាគ្រី ឬផ្ការាត្រី

១៦. ផ្កាសិរមាន់

១៧. ផ្កាទំហូ

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

១៨. ផ្កានិរតី

១៩. ផ្កា​ចំប៉ា

២០. ផ្កា​ចំប៉ី

២១. ផ្កាកែវ

២២. ផ្កាក្តាំងងា

២៣. ផ្កា​លឿងរាជ ឬរាជព្រឹក្ស

២៤. ផ្កា​​រាំង​ភ្នំ ឬសាលព្រឹក្ស

២៥. ផ្កាក្រវាន់

២៦. ផ្កា​ស្រលិត

២៧. ផ្កាយីហុប

២៨. ផ្កាដាលីយ៉ា

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

២៩. ផ្ការំយោល

៣០. ផ្កាម្លិះរួត

៣១. ផ្កាម្លិះលា

៣២. ផ្កាមេអំបៅ

៣៣. ផ្កាភ្លុកដំរី

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

៣៤. ផ្កាអង្គាដីក្រហម

៣៥. ផ្កាជើងគោ

៣៦. ផ្កាស្លា

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

ចុចអានបន្តៈ

​ផ្កា​​​ដ៏​ស្រស់​​បំព្រង​​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ បាន​​ដុះ​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ តែ​អ្នក​ខ្លះ​​ប្រហែល​ជា​​ស្គាល់​មិន​ទាន់​អស់​នៅ​ឡើយ​ទេ​ ឬ​ធ្លាប់​តែ​​ឃើញ ប៉ុន្តែ​មិន​ស្គាល់​ឈ្មោះ។ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា កញ្ញា ចង់​បង្ហាញ​ពី​សម្រស់ ​និង​ឈ្មោះ​ផ្កា​​ទាំង​​នោះ​ ​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា បាន​ឃើញ​និង​ស្គាល់។​​

១.ផ្កាចេកទុំ ឬផ្កា​ដោះ​ក្របី

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

២. ផ្កា​អង្គាបុស្ប

៣. ផ្កាម្ជុលពេជ្រ

៤. ផ្កាបាយ​ដំណើប

៥. ផ្កាកណ្តឹង

៦. ផ្កាមាលតី

៧. ផ្កាកប្បាស

៨. ផ្ការំដួល

៩. ផ្កាម្រុម

១០. ផ្កា​អារក្ស ផ្កា​ស្នេហ៍

១១. ផ្កាដកខឹមក្រហម ឬផ្កា​ម្ជុល

១២. ផ្កាត្របែកព្រៃ

១៣. ផ្កាចន្ធូ

១៤. ផ្កាកំពីងពួយ ឬ​ផ្កា​តាំង​យូ

១៥. ផ្កាណាគ្រី ឬផ្ការាត្រី

១៦. ផ្កាសិរមាន់

១៧. ផ្កាទំហូ

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

១៨. ផ្កានិរតី

១៩. ផ្កា​ចំប៉ា

២០. ផ្កា​ចំប៉ី

២១. ផ្កាកែវ

២២. ផ្កាក្តាំងងា

២៣. ផ្កា​លឿងរាជ ឬរាជព្រឹក្ស

២៤. ផ្កា​​រាំង​ភ្នំ ឬសាលព្រឹក្ស

២៥. ផ្កាក្រវាន់

២៦. ផ្កា​ស្រលិត

២៧. ផ្កាយីហុប

២៨. ផ្កាដាលីយ៉ា

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

២៩. ផ្ការំយោល

៣០. ផ្កាម្លិះរួត

៣១. ផ្កាម្លិះលា

៣២. ផ្កាមេអំបៅ

៣៣. ផ្កាភ្លុកដំរី

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

៣៤. ផ្កាអង្គាដីក្រហម

៣៥. ផ្កាជើងគោ

៣៦. ផ្កាស្លា

រូបភាពៈ កែវ​ ចន្ទបូរណ៍

ចុចអានបន្តៈ


អត្ថបទ៖ ដេត ឈុនអីុ

អត្ថបទពេញនិយម