បណ្តុំរូបភាពបែប sweet sweet ទុកថតពេលដើរលេងជាមួយសំណព្វចិត្ត

  • 2019-08-22 01:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

មានស្ទីលជាច្រើន​ដែលអ្នក​អាចថត​លេងបាន​ពេលទៅ​ដើរលេង​ជាមួយ​មិត្ត​ប្រុស​ឫ​មិត្តស្រី។​ ស្ទីលខ្លះ​ធ្វើ​ឫក​ដាក់​គ្នា ហើយ​ស្ទីលខ្លះ​ធ្វើ​ម្ញិម្ញក់ ហើយខ្លះ​ទៀតក៏​បែបស្វីតៗ​ទៅ​តាម​ការនិយម។ យ៉ាង​ណាៗ សម្រាប់​អ្នក​មាន​គូអាច​មើល​ស្ទីលទាំងនេះ​បាន៖

១ ស្ទីលគ្រឺត​គ្នា

រូបភាព៖ MARWAH ZAINAL

២ ស្ទីលធ្វើដៃ​បេះដូង

រូបភាព៖ https://www.instagram.com/8hyeon/

៣ ស្ទីលសើចដាក់គ្នា

រូបភាព៖ https://www.instagram.com/hanniefu_/

៤ ស្ទីលបាំងមុខដូចគ្នា

រូបភាព៖https://www.pinterest.com/pin/437975132509777382/

៥ ស្ទីលសម្លឹងមើលមុខគ្នា

រូបភាព៖ https://www.pinterest.com/Clor4lexXx

៦ ស្ទីលបែរក្រោយលើកដៃពីរ

រូបភាព៖ https://www.pinterest.com/jionthefangirl

៧ ស្ទីលឈរត្រង់កាន់ដៃគ្នា

រូបភាព៖ https://nitanna.tumblr.com/

៨ ស្ទីលញុំាមើលមុខគ្នា

រូបភាព៖ https://www.pinterest.com/pin/452259987579892130/

៩ ស្ទីលដើរកាន់ដៃគ្នា

រូបភាព៖ https://www.pinterest.com/pin/5559199528037830/

ចុចអានបន្ត៖

៨ ចំណុចដែលមនុស្សប្រុសចាប់អារម្មណ៍លើរាងកាយនារី

កាយ​វិការ​ទាំង ៥ បង្ហាញថា​គេកំពុង​ចាប់​អារម្មណ៍​អ្នក

អត្ថបទ៖ សុវណ្ណ ស្រីពីន