តែ ២ អាទិត្យទេ រលុងខោអាវអស់អោយតែទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មាបែបនេះ

  • 2022-01-21 22:24:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

២ សបា្ដហ៏មិនយូរនោះទេ អោយតែមានការតាំងចិត្តបន្ដិចនោះ៖

ហេតុអ្វីគួរតែទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មា

  • ជួយរក្សាទម្ងន់៖ ការទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មាជាប្រចាំអាចជួយបង្កើនបរិមាណកាឡូរីដែលរាងកាយអ្នកដុតបំផ្លាញ ជួយការពារមិនអោយជាតិខ្លាញ់ពីចំណីអាហារមកប្រមូលផ្ដុំកកកុញនៅក្នុងរាងកាយ។

  • បញ្ដេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយ៖ បន្ថែមការទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មារទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃអាចជួយបណ្ដេញជាតិពុលមិនល្អចេញពីរាងកាយបានដោយ វាអាចចូលទៅជួយសម្រួលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ កាត់បន្ថយការបាត់បង់ជាតិទឹកនៃរាងកាយ ផ្ដល់ វីតាមីន C ជួយអោយស្បែកស្រស់ថ្លា ការពារជម្ងឺគ្រួសក្នុងតម្រងនោម ផ្គត់ផ្គងជាតិបូតាស៉្យូមដល់រាងកាយ ព្រមទាំងកាន់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

កាលវិភាគសម្រាប់ទទួលទាន

ថ្ងៃទី ១៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ១ ផ្លែ នឹង ទឹក ១ កែវ ទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក

ថ្ងៃទី ២៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ២ ផ្លែ នឹង ទឹក ២ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច ទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក

ថ្ងៃទី ៣៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៣ ផ្លែ នឹង ទឹក ៣ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច ទទួលទានពាក់កណ្តាលមុនអាហារពេលព្រឹក ពាក់កណ្តាលទៀតមុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់

ថ្ងៃទី ៤៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៤ ផ្លែ នឹង ទឹក ៤ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច បែងចែកជា ៣ ចំណែកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក មុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ និង មុនពេលចូលគេង

ថ្ងៃទី ៥៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៥ ផ្លែ នឹង ទឹក ៥ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច បែងចែកជា ៣ ចំណែកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក មុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ និង មុនពេលចូលគេង

ថ្ងៃទី ៦៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៦ ផ្លែ នឹង ទឹក ៦ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច បែងចែកជា ៣ ចំណែកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក មុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ និង មុនពេលចូលគេង

ថ្ងៃទី ៧៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៣ ផ្លែ នឹង ទឹក ១០ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច បែងចែកជា ៣ ចំណែកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក មុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ និង មុនពេលចូលគេង

ថ្ងៃទី ៨៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៦ ផ្លែ នឹង ទឹក ៦ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច បែងចែកជា ៣ ចំណែកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក មុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ និង មុនពេលចូលគេង

ថ្ងៃទី ៩៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៥ ផ្លែ នឹង ទឹក ៥ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច បែងចែកជា ៣ ចំណែកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក មុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ និង មុនពេលចូលគេង

ថ្ងៃទី ១០៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៤ ផ្លែ នឹង ទឹក ៤ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច បែងចែកជា ៣ ចំណែកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក មុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ និង មុនពេលចូលគេង

ថ្ងៃទី ១១៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៣ ផ្លែ នឹង ទឹក ៣ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច ទទួលទានពាក់កណ្តាលមុនអាហារពេលព្រឹក ពាក់កណ្តាលទៀតមុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់

ថ្ងៃទី ១២៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ២ ផ្លែ នឹង ទឹក ២ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច ទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក

ថ្ងៃទី ១៣៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ១ ផ្លែ នឹង ទឹក ១ កែវ ទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក

ថ្ងៃទី ១៤៖ លាយទឹកក្រូចឆ្មា ៣ ផ្លែ នឹង ទឹក ១០ កែវ បន្ថែមទឹកឃ្មុំបន្ដិច បែងចែកជា ៣ ចំណែកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក មុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ និង មុនពេលចូលគេង

បន្ទាប់ពី ១៤ ថ្ងៃនេះហើយ អ្នកអាចបន្តទទួលទាន ១ថ្ងៃមួយកែវមុនពេលបានព្រឹក

ប្រភព៖ kienthuc ប្រែ​សម្រួល៖ Iv Madalen

អត្ថបទពេញនិយម