សញ្ញាទាំង ៧ យ៉ាងដែលបង្ហាញថា អ្នកមិនពេញចិត្តនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនឹងគេនោះទេ

  • 2022-01-14 02:41:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ទំនាក់ទំនងមានភាពស្មុគស្មាញហើយនៅពេលដែលអ្នកមិនសប្បាយចិត្តវាអាចពិបាកប្រាប់អោយត្រូវចំនុចពីអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យវាកើតឡើងនិងអ្វីដែលត្រូវការផ្លាស់ប្តូរ។ ពេលខ្លះវាមានភាពងាយស្រួលដូចជាការបើកចំហចំពោះដៃគូរបស់អ្នកអំពីបញ្ហារបស់អ្នកខណៈពេលផ្សេងទៀតវាប្រហែលជាចាំបាច់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរដៃគូ ឬ សម្រាកពីការសេពគប់មួយរយៈ។ នៅពេលអ្នកជួបរឿងលំបាកវាអាចពិបាកប្រាប់ថាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឬគ្រាន់តែមិនសប្បាយចិត្តជាទូទៅ (ក្នុងករណីនេះទំនាក់ទំនងអាចគ្រាន់តែជាការព្យាបាលដែលអ្នកត្រូវការ)។ នេះគឺជាសញ្ញាដែលទំនាក់ទំនងមួយនេះធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងមួយកន្លែង៖

១. អ្នកមានអារម្មណ៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តអំពីជីវិតនៅផ្ទះរបស់អ្នក

២. អ្នកមិនមានអារម្មណ៏ថាអាចធ្វើជាខ្លួនឯងបានពេលនៅក្បែរគេ

៣. អ្នកតែងតែមានអារម្មណ៏ថាមិនអាចទុកចិត្តគេបាន

៤. អ្នកខ្លាចការប្ដេជ្ញាចិត្ត និង ច្បាស់លាស់ជាមួយគេ

៥. អ្នកស្រមៃថាជីវិតកាន់តែរីករាយដោយគ្មានដៃគូអ្នក

៦. អ្នកអារម្មណ៏គុំគួន អន់ចិត្តជាជាងស្រឡាញ់ដៃគូអ្នក

៧. អ្នកព្យាយាមដេញតាមអារម្មណ៍អតីតកាលរបស់អ្នក៕

អត្ថបទ៖ Iv Madalen