ឈុតសុភាពៗទៅធ្វើការក៏បានទៅដើរលេងក៏បាន

  • 2019-12-02 09:45:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

នៅពេល​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ទៅ​ធ្វើការ តើ​ចូលចិត្ត​ស្លៀក​ជា​ប្រភេទ​ឈុត​អ្វី?​ ជាប្រភេទ​ខោ​ខូវ​ប៊យ ខោ​សាច់​ក្រ​ណាត់ សំពត់​ឬ​ក៏រ៉ូប? អ្នក​ប្រាកដ​ជា​មាន​កង្វល់ខ្លះៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការស្លៀក​ពាក់​ហើយ​ពេល​ទៅ​ធ្វើការ ទៅ​សា​លា ឬ​ទៅដើរ​លេង។ ប្រសិន​បើអ្នក​ធុញនឹង​ការស្លៀក​ខោ​អ្នក​អាចប្តូរ​មកស្លៀក​សំពត់​វែង​បាន។ ស្តាយ​ទាំង​នោះ​រួម​មាន៖

រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង
រូបតំណាង

រូបភាព៖ Pinterest

ចុចអានបន្ត៖

ខោខូវប៊យជាមួយអាវរលុងធំៗដឹងតែ​ស័ក្ដិសម​ត្រូវម៉ាច់សម្រាប់ខែរងារ

អត្ថបទ៖ សុវណ្ណ ស្រីពីន