តេស្ត៖ មើលរូបខាងក្រោមហើយ តើអ្នកគិតឃើញចម្លើយប៉ុន្មាន?

  • 2019-10-07 04:40:00
  • ចំនួនមតិ 262 | ចំនួនចែករំលែក 31

តោះ​មកគិត​គណិតវិទ្យា​ទាំងអស់​គ្នា! ចូរអ្នក​គិតចំនួន​លេខខាង​ក្រោមនិង​ពិនិត្យឲ្យ​​ច្បាស់ថា​លំហាត់​ចុង​ក្រោយ​មាន​ចម្លើយ​ប៉ុន្មាន? ដោយយើង​ដឹងថាវត្ថុ​នីមួយៗ​មានចំនួន​ដូចខាងក្រោម៖

កន្ត្រៃ ១ = ១០

ម៉ាស៊ីន​ផ្លុំសក់ ១ = ៥

ក្រាស់​សិតសក់ ១ = ១

ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ ប្រដាប់​ផ្លុំសក់ បូកនឹង ក្រាស​សិតសក់ ហើយគុណនឹ​ងកន្រ្តៃវិញ​ស្មើប៉ុន្មាន​ដែរ?

៥ + (​១×១០​ ) = ១៥

ចម្លើយ​នោះគឺ ១៥។​

ប្រភព៖ Brightside ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណ ស្រីពីន