ចូល​រៀន​​ថ្ងៃ​ទី​១ ផាត់​មុខ​​បែប​រហ័ស​មិន​លើស​ពី ៥​ នាទី​ ហើយ​ប្រើ​គ្រឿងសម្អាងតិច​បំផុត (វីដេអូ)

  • 2018-07-06 11:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 21

ចន្លោះមិនឃើញ

ចូល​រៀន​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ថ្ងៃ​ទី​ ១​ ផង​នោះ​ម្នាក់​ៗ​ប្រាកដ​ជា​ចង់​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​មើល​ទៅ​ស្រស់​ស្អាត​ និង​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ ជាពិសេស​និស្សិត​ស្រី​តែម្ដង។​ តែ​ចំពោះ​អ្នក​ខ្លះ​​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ បែរជាគេង​​ជ្រុល​ ក្រោក​មក​សល់​ពេល​តែ​​ ១៥​ នាទី​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ខ្លួន​ប៉ុណ្ណោះ​ នៅ​មាន​វិធី​អាច​ជួយ​បាន។​ វិធី​ផាត់​មុខ​ខាងក្រោម​នេះ​ជួយ​បំពេញ​ចិត្ត​ស្រី​ៗ​ស្រលាញ់​ការ​ផាត់​មុខ​បែប​តិច​តួច​ ព្រោះ​គ្មាន​ពេល​ច្រើន​ និង​ចេះ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង Makeup​ តិច​មុខ​បំផុត​៖

វីដេអូ៖

ចុចអាន៖របៀបលាបក្រែមទឹឹក​ឲ្យ​បានស្អាត ជាប់បាន​យូរ មិន​ប្រតាក ដែល​នារី​គួរ​តែ​ចេះ!

ចូល​រៀន​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ថ្ងៃ​ទី​ ១​ ផង​នោះ​ម្នាក់​ៗ​ប្រាកដ​ជា​ចង់​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​មើល​ទៅ​ស្រស់​ស្អាត​ និង​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ ជាពិសេស​និស្សិត​ស្រី​តែម្ដង។​ តែ​ចំពោះ​អ្នក​ខ្លះ​​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ បែរជាគេង​​ជ្រុល​ ក្រោក​មក​សល់​ពេល​តែ​​ ១៥​ នាទី​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ខ្លួន​ប៉ុណ្ណោះ​ នៅ​មាន​វិធី​អាច​ជួយ​បាន។​ វិធី​ផាត់​មុខ​ខាងក្រោម​នេះ​ជួយ​បំពេញ​ចិត្ត​ស្រី​ៗ​ស្រលាញ់​ការ​ផាត់​មុខ​បែប​តិច​តួច​ ព្រោះ​គ្មាន​ពេល​ច្រើន​ និង​ចេះ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង Makeup​ តិច​មុខ​បំផុត​៖

វីដេអូ៖

ចុចអាន៖របៀបលាបក្រែមទឹឹក​ឲ្យ​បានស្អាត ជាប់បាន​យូរ មិន​ប្រតាក ដែល​នារី​គួរ​តែ​ចេះ!

អត្ថបទ៖ Pencharm